UAB Nagoja är ett företag inom träförädling och trätillverkning som grundades år 2002.

Företaget är huvudsakligen verksamt inom tillverkning av parkettgolv i ek.
Det använder ek som ett råmaterial. Företaget erbjuder även tillskärning av hårda träslag, torkning och planerings-/profileringstjänster.

DEN MODERNASTE
UTRUSTNINGEN FRÅN
BERÖMDA EUROPEISKA
TILLVERKARE
DATORISERADE
TORKARE MED
MODERN TEKNIK
INVESTERINGAR I
MODERN TRÄTEKNIK
VARJE ÅR
3560 KVADRATMETER
AV PRODUKTIONSYTA
PÅ UAB NAGOJA

Erfarenhet och teknik

Parkettgolv är en produkt som kännetecknas av lång livslängd som huvudkvalitet. Att producera en produkt som kommer att hålla i 10, 20 och fler år är ett enormt ansvar. Råmaterial, tillverkning och tekniska processer och bearbetningsmetoder som används av tillverkaren avgör parkettgolvets kvalitet.

Idag är vi stolta över att produktionen av parkettgolv på UAB NAGOJA har fått en mycket tydlig position och unikhet i sin verksamhet över ett antal år. På marknaden är vi kända som PREMIUM-klassens tillverkare av parkettgolv, som erbjuder våra kunder ett brett sortiment av geometriska mönster, den trendigaste designerfärgpaletterna och unika bearbetningsmetoder.

Vi investerar stort i avancerad utrustning, modern teknik och mänsklig kompetens och kan med säkerhet säga att vi är ett innovativt företag som kan möta de mest krävande behoven hos våra kunder, att vi garanterar högsta kvalitet på produkterna, och att vi har de mest moderna lösningarna och den bästa livslängden på våra produkter.

PREMIUM-PARKETTGOLV:

SELECT
Endast ek från certifierade skogar
Fuktbeständig björkfaner

PÅLITLIG KVALITET HOS RÅMATERIALET

SELECT
Avancerad teknik
Den modernaste utrustningen
Kvalificerade proffs

MODERN TILLVERKNINGSPROCESS

SELECT
Geometriska mönster
Trendiga färger
Unika bearbetningsmetoder

EXKLUSIVT SORTIMENT

SELECT
Kompetenta återförsäljare
Snabb service

PROFESSIONELL HANTERING

SELECT
Golvinstallation av hög kvalitet
Specialiserat underhåll
Långtidsgaranti

FULL SERVICE

UAB Nagoja exporterar de flesta av sina produkter till Europa

Tillverkning

UAB Nagoja genomför ett projekt som medfinansieras av Europeiska unionen. För att uppgradera produktionsanläggningarna, öka produktiviteten och effektiviteten, produktkvaliteten och erbjuda innovativa golv till marknaden, genomför UAB Nagoja projektet ”Implementation of High Impact Technologies in NAGOJA Private Limited Liability Company” nr.03.3.1-LVPA -K-841-02-0011 (”Projektet”). Under projektets genomförande kommer teknik med hög inverkan (DPT) baserad på avancerade produktionssystem och fotonik att förvärvas för produktionsprocessen. Tekniken som ska distribueras gör det möjligt för företaget att börja producera innovativa produkter – en ny typ av trägolv. Dessa tekniker kommer också att säkerställa en högkvalitativ innovativa produkter samtidigt som arbetsproduktiviteten ökar och produktionskostnaderna minskar, vilket erbjuder konkurrenskraftiga produktionspriser för kunderna. Allt detta tillsammans med den ackumulerade operativa kompetensen, kvalificerad personal och moderna produktionsprocesser kommer att säkerställa komplex kundnöjdhet och få långsiktig konkurrensfördel. Projektet samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden i enlighet med facilitet nr 03.3.1-LVPA-K-841 ”DPT for industry LT+” av “Promoting the Competitiveness of Small and Medium-Sized Businesses” av prioritering 3 av Europeiska investeringsfondens investeringsprogram för 2014-2020. Projektet värderas till 176 250 euro, varav 70 236 euro är medel från ”Lithuanian Business Support Agency” och 106 014 euro är företagets egna bidrag. Projektverksamheten lanserades i november 2017 och ska vara färdigställd i januari 2019.

Meny